Erasmus+ koolidevahelise hariduskoostööprojekti "Sõlmime mõistatuse lahti - vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine" raames toimuval esimesel õpilasreisil 28.04.2019 - 04.05.2019 Portugali osaleb 8 õpilast.
Kohtumise teema on "Water - in and out. Our physical Health".
Külastatakse projekti partnerkooli Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, kooli veebileht www.aemontemor.pt. Majutamine toimub peredes.
Õpilasi saadavad Maria Trei, Piret Kamber ja Piia Palge-Lepik.

Head lapsevanemad!
On hea meel teatada, et liitusime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga.
Mis ja miks?
Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Alanud õppeaastal käivitus Kuusalu Keskkoolis suisa viis uut rahvusvahelist hariduskoostöö projekti. Esimesed tegevused viidi läbi sügis-talvel, kohe on ees ootamas esimene õpilasreis.

Erasmus+ koolidevahelised projektid kestavad kaks õppeaastat ja viiakse läbi põhikoolis järgmistel teemadel:
1. „Demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik demokraatia“ (lühend: SDDS) – Eesti, Portugal, Kreeka ja Soome.
2. „Sõlmime mõistatuse lahti. Vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine“- Eesti, Portugal ja Prantsusmaa.
3. „Mänguline matemaatika“ – Eesti, Türgi, Suurbritannia, Itaalia, Rumeenia.
4. Gümnaasiumiõpilastele on mõeldud Nordplus Junior 3-aastane koostööprojekt Eesti, Norra ja Fääri saarte vahel ning tegevused toimuvad C.U.L.T.U.R.E (Competence, Understanding, Learning, Tolerance, Unity, Relation, Empathy) egiidi all.
5. Viies käimasolev projekt – Haridustöötajate õpiränne - on mõeldud kooli õpetajatele ning selle raames käivad 11 õpetajat end täiendamas väljaspool Eestit.
Projektitegevustest saab lähemalt lugeda kooli õpirännete blogis https://opimeopirannates.blogspot.com

Kutse Vaimse Tervise projekti reisile
14-17-aastane õpilane! Kui Sulle meeldib suhelda oma eakaaslastega teistest euroopa riikidest, kui Sulle on oluline vaimne tervis, sulle meeldib liikuda ning oled veega sina-sõber, siis oled oodatud kandideerima projektireisile Portugali.
Projektikohtumise teema: „Water - In and Out. Our physical Health“
Aeg ja koht: 28.04-04.05.2019 Montemor-o-Velho, Portugal
Täpsem info ja kandideerimistingimused: vaata faili C2 Portugal.

Kutse Demokraatia (SDDS) projekti reisile
14-16-aastane õpilane! Tule ja arutle koos eakaaslastega Soomest, Kreekast ja Portugalist demokraatia ja ühiskonnaväärtuste üle. Nädala jooksul toimuvad ühised töötoad, külastatakse soome kooli tunde, tutvutakse Vaasa linna vaatamisväärtustega ja tehakse palju muud põnevat. Õpilased elavad peredes.
Projektikohtumise teema: „Keskkond ja majandus“
Aeg ja koht: 05.-11.05.2019 Vaasa, Soome
Täpsem info ja kandideerimistingimused: vaata faili  C2 SDDS.

Sel õppeaastal saab alguse neli uut koostööprojekti ning esimene projektireis viib jaanuari kolmandal nädalal meie kooli 7 õpilast ja 2 õpetajat Kreekasse. Nädala jooksul arutlevad projektipartnerid Kreekast, Portugalist, Soomest ja Eestist demokraatia põhiväärtuste, keskkonna ning jätkusuutlikkuse teemadel. Õpilased elavad peredes. Projektireisile eelnevad ettevalmistavad tegevused koolis.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 2017-2018 õ-a keskkonnateadlikkuse programmist Kuusalu Keskkooli õpilaste õppekava toetavaid õppekäike 7700 euro ulatuses. Õppekäikudel osalesid I-IV kooliastme õpilased, kokku 515 õpilast ja 24 klassi. 2017-2018 õ-a läbiviidud õppekäigud ja -programmid olid:

  • Sagadi Looduskool „Uurimuslik päev“ ja „Avastuslik keskkonnapäev“
  • Tallinna Botaanikaaed „Fotosüntees ja hingamine“
  • Eesti Loodusmuuseum „Mikroskoobitund“
  • Tallinna Vesi, Ülemiste veepuhastusjaam
  • Eesti Pandipakendi Käitluskeskus
  • MTÜ Loodusmaa „Saula siniallikad – salasilmad võlumetsas“, „Avastame meeli“ ja „Paunküla maastikukaitseala ning rabad“
  • MTÜ Loodusring „Läki rappa“ ja „Metsapäev Paunkülas“