Kuusalu Keskkooli Õpilasesindus (ÕE) on grupp tegusaid inimesi 5.-12. klassist, kelle ülesanne on:

esindada õpilaste huve;
organiseerida koolis toimuvaid õpilassündmusi;
hoida õpilasi kursis koolis toimuvaga;
järgida ja edendada kooli traditsioone;
aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
edendada koostööd ja mõistmist õpilaste ja õpetajate vahel;
aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

ftype_doc Õpilasesinduse põhimäärus 

Õpilasesindusse kuulub igast klassist vähemalt üks liige.

Õpilasesindusse kuulumine on vabatahtlik. ÕE koosolekud toimuvad kord nädalas. 

ÕE tööd ja toimimist aitab korraldada kooli huvijuht.

Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad 2023-2024. õppeaastal:

Esimees Rasmus Karro (8.c klass);

Heleriin Pihlak (9.d klass);

Eliisa Helene Mäeväli (12.a klass) (esindab õpilasesindust hoolekogus).