Kuusalu Keskkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, see on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast.

Kuusalu Keskkooli õppekava koosneb:
1. Kuusalu Keskkooli põhikooliosa õppekava üldosa:  Kuusalu KK põhikooli õppekava üldosa
2. Kuusalu Keskkooli gümnaasiumiosa õppekava üldosa:  Kuusalu KK gümnaasiumi õppekava
3. Kuusalu Keskkooli põhikooliosa ainekavad

4. Kuusalu Keskkooli gümnaasiumiosa ainekavad

Kuusalu Keskkooli hindamisjuhend

Vaata Kuusalu Keskkooli gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 

 


Attachments
ainekavad_20200123.zip [9.04Mb]
Uploaded Neljapäev, 23 Jaanuar 2020 by Administraator
ainekavad.zip [10.29Mb]
Uploaded Teisipäev, 02 November 2021 by Administraator