HTM määrus nr 32.  Vastu võetud 09.09.2020 

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

TRIMESTRITE AJAD

I trimester 25. november 2022
II trimester 10. märts 2023
III trimester 15. juuni 2023