Riiklike eksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

Põhikooli lõpueksamid

1. Eesti keel (kirjalik) 31. mai 2024
2. Matemaatika (kirjalik) 6. juuni 2024
3. Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 12. juuni 2024
4. Valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) 12.–14. juuni 2024

Gümnaasiumi riigieksamid

1. Eesti keel 22. aprill 2024
2. Inglise keel 2. mai 2024 (suuline osa 2.- 3. mai 2024)
3. Matemaatika 23. mai 2024
4. Koolieksam 

10. klassi üleminekueksam

VIII klassi loovtööde kaitsmine

XI klassi uurimistööde kaitsmine