Riiklike eksamite ajad 2020/2021. õppeaastal: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

Väljavõte:

Põhikooli lõpueksamid:
• eesti keel: 28. mail 2021
• matemaatika: 3. juunil 2021
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 9. juunil 2021
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 9.–10. juuni 2021.

Riigieksamid:
• Eesti keel 19. aprill 2021 (lisaeksam 17. mai 2021)
• Inglise keel 3.-7. mai 2021 (lisaeksam 26.-27. mai 2021)
• Matemaatika 21. mai 2021 (lisaeksam 31. mai 2021)