22.-28. mail sõidab 10-liikmeline õpilasgrupp Itaaliasse, et osaleda projekti „Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel“ selle õppeaasta viimasel kohtumisel. Projekt jätkub ka veel järgmisel õppeaastal. Itaalia kohtumise teema on Sport – nädala jooksul arendatakse oma koostööoskusi, teistega arvestamist ja ning kõike seda aktiivse liikumise ja mängu kaudu.

Projekti üldkoordinaator on ette andnud väga täpsed kriteeriumid, mille alusel lapsi valitakse reisidele. Tegu on kaasava hariduse projektiga ja hõlmatud on kõik koolis õppivad õpilasgrupid, sh erivajadustega õpilased. Projekti kriteeriumid on avaldatud kooli kodulehel, nendega saab tutvuda ka Tugikeskuse juhi Piret Kamberi juures. Meil on väga hea meel, et õpilasreisidele soovijaid on järjest rohkem ning paljud lapsed saavad ka maksimumpunktid kriteeriumite alusel pingerea moodustamisel. Seepärast on tulnud meil lõplik valik teha loosi teel. 

Itaalia reisil osalevad järgmised õpilased:
Miia Järve 5C
Risto Haabsaar 5C
Caroly Kiik 6A
Jan-Eric Liljan 6A
Jarko Toomvap 6B
Bronek Riiberg-Harsija 6C
Anna-Liisa Vija 6C
Carmen Pajuste 7A
Joosep Mürk 7A
Joanna Roopa 7B

Õpilased majutatakse hotelli. Lisaks sportlikele tegevustele pakutakse ka kultuuriprogrammi ning võimalust tutvuda Itaalia ja pealinna Roomaga. Itaaliasse sõidavad õpetajad Pille Pürg, Piret Kamber ja Heli Perg.

1. Erasmus+ “Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel!”

See strateegilise koostöö projekt keskendub kaasavale haridusele. 
Eestis on hariduspoliitika kujundamisel võetud aluseks kaasava hariduse põhimõte, mille keskne element on erisuste ja erivajaduste käsitlemine haridussüsteemi loomuliku osana, mitte nende kõrvaldamine. Praktikas tähendab see erivajadustega laste võimalikult suurel määral tavakooli lõimimist, kus luuakse neile selleks sobivad tingimused. Erivajadus tähendab ka ajutist õpiraskust, andekust.
Projekti esimene õpilasreis keskendub Muusikale ning projektikohtumine kõikide partnerite osavõtul toimub 30. märtsist kuni 05. aprillini Turanys, Slovakkias. 
Igast partnerkoolist saab reisile sõita 10 õpilast vanuses 11.-13-a ning 2 õpetajat.
Õpilaste valikul töötati esmalt välja kriteeriumid, mille alusel moodustati pingeread. Vastavalt projekti iseloomule moodustati kaks gruppi, mõlemast grupist saab reisile 5 õpilast.

I grupi kriteeriumid on järgmised:
1. õpilase tahe, soov osaleda ehk nimi on antud õpetaja poolt osaleda soovijate nimekirja - 2 punkti;
2. õpib muusikakoolis mõnda pilli või laulab lastekooris seisuga 30.11.15 - 2 punkti (võib olla nii pillimäng kui koorilaul - mõlemaga korraga tegelemise eest lisapunkte ei lisata);
3. õpiedukus vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ja viied - 2 punkti. Ühe kolme puhul tunnistusel saab ühe punkti.
4. käitumine vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri käitumise hinne on väga hea või hea - 2 punkti. Kui käitumise hinne on rahuldav - 1 punkt.
5. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga soovi avaldanud õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt. 
6. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

Punktide kokkuliitmisel moodustus I grupi pingerida. Kuna võrdsete punktidega oli koguni 11 õpilast, otsustas projektimeeskond tõmmata loosi, et selgitada välja 5 reisile sõitvat õpilast.

II grupi kriteeriumid on järgmised:
1. tugispetsialistide soovitus - 2 punkti;
2. muusikahinne vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ka viied- 2 punkti, hinde "3" puhul 1 punkt;
3. muusikaõpetaja soovitus - õpetaja annab iga õpilase kohta hinnangu, kas 2 punkti või 1 punkt;
4. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
5. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

II grupp moodustati pingerea alusel ja selgusid 5 õpilast, kes sõidavad reisile.

Slovakkia reisi õpilased on:
1. Chrisse-Lisett Vallask 5B
2. Elina Puusepp 6A
3. Marissa Toomingas 6A
4. Miikael Martti Vatunen 6B
5. Anett Kirt 6B
6. Anne Laurend 7A
7. Ako Randmaa 7B
8. Egle Privoi 7B
9. Hanna-Greta Lee 7B
10. Tarja Paabo 8B

Saatvad õpetajad on Pille Pürg ja Astrid Rõuk, tugiisikuna Raili Randmaa.
Järgmine õpilasreis selle projekti raames toimub novembris 2016. 
Enne veel aga võõrustame partnerkoolide õpilasi-õpetajaid (53 inimest) 15.-21. mail siinsamas Kuusalus.

Erasmus+ strateegiline koostööprojekt 2015-2018
“Join Opportunities of Inclusion in EU Society through SPORT and Music!”
“Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel!”
ID number 2015-1-IT02-KA201-014884

Kuusalu keskkool osaleb partnerina rahvusvahelises koostööprojektis, mis kestab 3 aastat.

Projekt keskendub teemale, kuidas õpetada ja toetada õpilasi, kasutades spordi (aktiivne liikumine) ja muusikaga seotud tegevusi.

Õpetajatele ja tugispetsialistidele toimuvad koolitused, sh e-õppe koolitused, milles on ühendatud nii teooria kui praktika.

Õpilased kohtuvad partnerkoolidega, sh toimuvad virtuaalsed kohtumised Twinspace keskkonnas.

Projektipartnereid on 10, neist 5 on koolid

Osalevad riigid: Eesti, Itaalia, Rootsi, Slovakkia, Suurbritannia, Türgi, Belgia, Leedu, Rumeenia

Üldkoordinaator: Itaalia

Sihtgrupp:
● 11-13-aastased õpilased
● Tugispetsialistid
● Huvilised õpetajad
● 5.-7.kl klassijuhatajad