Nordplus Junior “Open the Door!”

Selles koostööprojektis on Kuusalu kooli partneriks Moletu Gümnaasium Leedust. Projekt keskendub Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimisele. Sügisel võõrustasime meie leedu õpilasi, nüüd on käes aeg vastukülaskäigusks.
Õpilasreis Leetu toimub 04.-08. aprillil. Grupi suurus on 12 õpilast ja 2 õpetajat. Õpilased, kes võõrustasid sügisel Leedu õpilasi, saavad esmasjärjekorras reisile. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse õpilasi 9.-10. klassidest.

Projekti nimi: Open the Door!
Projekti nimi eesti keeles: Ava uks!

Projekti number: NPJR-2015/10281

Teema: Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimine

Kestus: 2015/2016

Sihtgrupp: Gümnaasium

Partner: Moletu gymnasium, Moletai, LEEDU

Rahastaja: Nordplus Junior / Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti tegevused:

Õpilasgruppide vahetus
1. Leedu õpilased Eestis 26.-30.10.2015
2. Eesti õpilased Leedus 04.-08.04.2016

Õpetajate kohtumised
1. Eesti õpetajad Leedus - märts 2016
2. Leedu õpetajad Eestis - mai 2016

Nordplus Junior projekt paneb meie ja Leedu noored koos avastama nutiseadmete kasutamisvõimalusi õuesõppes.
Tahvelarvutid ja mobiiltelefonid viiakse klassiruumist välja ja uuritakse ümbritsevat keskkonda, loodust.
Mobiilsed rakendused aitavad määrata taimi ja loomi, pildistada-filmida-jagada, teha rühmatööd ja veel palju muud.
Leedu õpilased ööbivad projektis osalevate õpilaste kodudes ning omavahel suheldakse inglise keeles.
Kevadel minnakse vastukülaskäigule Leedu kooli.

Selle õppeaasta esimene projektipartnerite võõrustamisnädal toimub 26.-30. oktoobril.

Leedu grupp saabub esmaspäeva õhtul Tallinnast Kuusallu ja teisipäeval on 12 õpilast koos kahe õpetajaga meie koolis. Kolmapäeval on ekskursioon Lahemaa Rahvuspargis. Neljapäeval on külalised taas koolis ja kell 15 on väljasõit Tallinnasse. Külalised lahkuvad reedel kell 9 Tallinna poole, et sealt edasi koju reisida.