Esmaspäeval, 3. detsembril osalesime UNESCO Läänemere Projekti Poola flashmobi algatuses. Selleks tegid Poola õpetajad ja  õpilased M.Jacksoni loo "Earth song" järgi tantsu, mida tantsiti paljudes riikides täpselt kell 13.00 Eesti aja järgi. Infoekraanilt tulnud video saatel said fuajees kõik kaasa tantsida. Tantsuga sooviti toetada kestliku arengu eesmärkide saavutamist ning sellekohaseid häid otsuseid COP24 konverentsil Katowice linnas. COP24 on ÜRO kliimakonverents, kus tehakse ülemaailmseid jõupingutusi kliimamuutuste ohtliku mõju vältimiseks. Tantsu eel edastati ka Poola õpetajate ja õpilaste poolt edastatavat sõnumit "Globaalne kliimamuutus toimub päriselt".

Ühistantsu aitasid korraldada õpetajad Eve Sarap ja Saima Kallionsivu. Aitäh kõigile osalejatele!

 

Läänemere projekt (The Baltic Sea Project – BSP) on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere-äärsetes riikides. Projekti raames tegeletakse keskkonnaprobleemide uurimise ning nendele lahenduste otsimisega.
Läänemere projekt algatati 1989. aastal UNESCO Soome rahvusliku komitee poolt. Selles osalema kutsuti kõikide Läänemere-äärsete maade kooliõpilasi. Läänemere projekt kuulub UNESCO ASP (Associated School Project) projektide hulka.
Läänemere projektis osaleb üle 150 kooli nii rannikualadelt kui sisemaadelt.
Eesmärkideks on suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus.
Läänemere projekti raames on loodud rahvusvaheline koolide ja teadusasutuste võrgustik, korraldatakse ühiseid tegevusi ja sündmusi ning antakse välja erinevaid materjale.