17.03 juhtkonna nõupidamise kokkuvõte

1. Õpetaja tööd puudutavad küsimused
• Iga õpetaja otsustab ise, kui tihti ja millist tagasisidet ta soovib õpilaselt ja/või lapsevanemalt.
• Õpetaja annab õpilasele ainult tunnitöö, koduseid töid ei anta. Võrreldes tavapärase õppetööga tuleb mahtu oluliselt vähendada. Õpilane peaks omandama ainult olulisema osa ainekavast. Peame arvestama kõikvõimalike olukordadega – kodudes ei jätku arvuteid/ nutivahendeid, keeruline võib olla iseseisvalt õppida ja paljutki veel. Seega – ärme oota õpilastelt seda, mida võiksime oodata tavapärases õppetunnis olles.

2. Sotsiaalpedagoog Elle Halliksaare tööst
• Elle kontakteerub individuaalselt õpilastega ja/või lapsevanematega, kellel ei ole eKoolis veel kontot loodud. See puudutab õpilasi alates V klassist.
• Nädala lõpus koostab Elle nimekirja tublidest ja mitte nii tublidest eKooli kasutajatest. Eesmärgiks innustada eeskujulikke ja motiveerida mahajääjaid, kes võetakse omakorda Tugikeskuse tähelepanu alla.

Olge hoitud!