K Ä S K K I R I

 

Kuusalu 16.02.2021 nr 2-9/ 15

 

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Margit Krönströmi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Egle Privoile (12.kl.) kes saavutas Harjumaa kunstiõpetuseolümpiaadi piirkonnavoorus III koha ja
Loore Tomingale (7c), kes saavutas 7. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik
Koolijuht