K Ä S K K I R I

 

Kuusalu 16.02.2021 nr 2-9/ 16

 

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile kes saavutas Harjumaa bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus I koha ja
Maria Lee Looritsale, kes saavutas 6. koha
ning Reti Roosile, kes saavutas 8. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik
Koolijuht