K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 8.02.2021 nr 2-9/ 13

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Mari Käisi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile (8.c kl.), kes saavutas Harjumaa matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus III koha.
  2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht