K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 8.02.2021 nr 2-9/ 12

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Sirje Vaardi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Juuli-Johanna Aamanile (10.kl.), kes saavutas Harjumaa emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus I koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht