K Ä S K K I R I

Kuusalu 18.04.2019 nr 2-9/ 55

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Merja Rummu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa keskkoolide/gümnaasiumide mälumängus „Mõttemeister“ saavutatud 2. koha eest järgmistele õpilastele:
Ako Randmaa
Katriin Rüütsalu
Paul-Egert Peensalu
Matheas Trilljärv

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht