K Ä S K K I R I

 

Kuusalu 29.04.2019 nr 2-9/ 57

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Terje Satsi ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Maria Lee Mooritsale maakondlikul II-IV klasside tüdrukute joonistuspäeval saavutatud 2. koha eest.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht