K Ä S K K I R I

Kuusalu 18.04.2019 nr 2-9/ 54

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitust inimeseõpetuse olümpiaadi maakonnavoorus saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Minna Olli 1. koht
Maribel Uusmaa 5. koht
Epp Tammemäe 5. koht
Maarja Katherine Link 3. - 5. koht
Ragne Loviise Kotkas 7. koht

3. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

4. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht