KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I

Kuusalu 13.04.2018 nr 2-9/ 64


Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa osavaima korvpalluri võistlusel saavutatud
heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Pronksmedal
Jesse Lauter
Mikk Kirsimaa
Adrian Aio
Madis Hurt
Tener Markus
Kaur Marcus Tamre

5. koht
Hanna Kaarmann
Ruta Käärst
Maria Parktal
Getter Väits
Mia-Maria Lipsmäe
Anette Danjuk

6. koht
Mariella Soom
Elissa Kaarmann
Elizabeth Šatski
Hanna Samelselg
Kärt Plakk
Miia Järve

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht