K Ä S K K I R I

Kuusalu 3.05.2018 nr 2-9/ 66

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust 8.b klassi võistkonnale koosseisus:

Joanne Roopa
Kerstin Trei
Miikael Martti Vatunen
kes saavutasid Harjumaa geograafia 3. teemapäeval 8.-10. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht