KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I

Kuusalu 12.04.2018 nr 2-9/ 63


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelistel võrkpallivõistlustel saavutatud
3. koha eest võistkonnale koosseisus
Mariliis Sinivee
Gätriin Hobta
Mareike Averson
Helena Samelselg
Anete Samelselg
Kristina-Margot Trepp
Sanna Aaslav-Kaasik

5. koha eest võistkonnale koosseisus
Nikolai Treiberg
Joonas Laanpere
Mattias Idavain
Raigo Seppago
Sten Hendrik Trauss
Hans Jüris
Martin Peegel

6. koha eest võistkonnale koosseisus:
Egert Gahler
Kaspar Kiilaspää
Martin Rudakov
Brent Põhjala
Petrik Hunt
Kaur Taal
Karel Taal

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Koolijuht