KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I

Kuusalu 9.04.2018 nr 2-9/ 61

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust näiteringile koosseisus:

Nora Merivoo parim naisnäitleja preemia
Jasmin Roopa näitlejapreemia
Kadi Jõgi
Mikk Jõgi
Reelika Viilmaa

kes saavutas Harjumaa kooliteatrite festivalil algklasside kategoorias
Grand Prixi

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht