KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I

Kuusalu 9.04.2018 nr 2-9/ 60


Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ilvard Eeriksoo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Adrian Aiole, kes saavutas TV 10 olümpiastarti vabariiklikul
III etapil kaugushüppes 8. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht