K Ä S K K I R I

Kuusalu 20.03.2018 nr 2-9/ 56

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Kai Petersoni ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa inglise keele ainepäeval teemal „Wales“ saavutatud
3.koha eest järgmistele 6.a klassi õpilastele:

Allen Larin
Renno Välk
Rikard Juhani Vatunen
Märten Trei

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor