K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 3.04.2018 nr 2-9/ 58

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa kooliteatrite festivalil väga hea esinemise eest gümnaasiumi näiteringile „Kõik kordub“ koosseisus:

Kristina-Margot Trepp

Klaara Saar

Carmen Tiinas

Siim Maran                 meesnäitleja preemia

Hans Jüris                   meesnäitleja preemia

Andreas Možajev       meesnäitleja preemia

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor