KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 21.12.2016 nr 2-9/ 35

Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa piirkondlikul geograafiaolümpiaadil edukalt esinenud õpilastele:
Ako Randmaa 5.koht
Miikael Martti Vatunen 7. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-35.doc [47Kb]
Uploaded Kolmapäev, 21 Detsember 2016 by Administraator