KUUSALU KESKKOOL                                                               

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 9.01.2017 nr 2-9/ 38

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust Georg Kuusele Harjumaa piirkondlikul geograafiaolümpiaadil 10. klassi arvestuses saavutatud 8. koha eest.
  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor