K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 13.12.2016 nr 2-9/ 33

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Heleri Šelemba ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust väga eduka esinemise eest maakondlikul 4.klasside kirjanduspäeval järgmistele õpilastele:

Maarja Katherine Link

Anni-Mari Laupmaa

Lisette-Eliise Koppel

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-33.doc [52Kb]
Uploaded Neljapäev, 15 Detsember 2016 by Administraator