• Kuusalu Keskkool on Ida-Harjumaa suurim maagümnaasium, tunnustatud põhi- ja gümnaasiumihariduse andja.
  • Soovime olla Harju maakonna parima mainega kool, sest pakume igale õpilasele kõige sobivamat arengukeskkonda.
  • Meie eesmärgiks on õpilaste areng, läbi mille kujunevad õpilastest ennast ja teisi austavad elus toime tulevad õnnelikud inimesed.
  • Meie korraldatud õppe- ja kasvatusprotsess tagab õppijatele edu.
  • Meil on soodne ja turvaline õpikeskkond.
  • Meie töötajad väärtustavad õppimist ja arengut ning õppe- ja kasvatusprotsessi parendamise põhimõtteid.
  • Meie kooli lõpetanud jätkavad edukalt haridusteed ja on valmis elukestvaks õppeks.