Mul on hea meel, et meie kooli edu võtmeks on töökad ja sihikindlad õpilased ning õpetajad, kes on motiveeritud ja huvitatud. Ja tänu sellele jõuame ka tulemusteni. Juba kevadel saime teada oma kooli riigieksamite tulemused ja need rõõmustasid meid väga. Eriti head olid meie tulemused võrreldes Eesti keskmisega laia matemaatika ja kitsa matemaatika eksamitel (vastavalt 25,7 ja 26,2 protsenti üle keskmise). Väga head olid tulemused ka eesti keele (10,2 protsenti üle keskmise) ja inglise keele (9,4 protsenti üle keskmise) eksamitel. Meie koolil on head tulemused olnud läbi aastate. Ja ometi suutsime sel aastal veel paremad olla, veel kõrgemale tõusta.
Ma tõstan esile kõikide õpilaste ja eksamiainete õpetajate väga tublit ja järjekindlat tööd. Kõrge tulemus sünnib alati heas meeskonnatöös, heas õpilaste ja õpetajate koostöös. Õpilased teevad ka palju iseseisvat tööd, lisaks koolitundidele. Paljudel õpilastel oli eesmärk sooritada eksamid hästi, et minna soovitud erialal edasi õppima.
2019. aasta riigieksamiteks valmistasid õpilasi ette õpetajad Tiina Bender (lai matemaatika), Mari Käis (kitsas matemaatika), Riina Jalakas (eesti keel), Oskar Helde (kirjandus), Kai Peterson (inglise keel) ja Anu Ukkivi (inglise keel).
Õpilaste suurepärastele tulemustele panevad aluse klassiõpetajad ja hiljem kõik teised õpetajad, kellega noored oma haridusteel kokku puutuvad.
Usun, et meie kooli järgmised lennud on samuti töökad ja sihikindlad ning saavutavad häid tulemusi oma õpiteel.
Vello Sats