K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 6.10.2021 nr 2-9/ 5

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Teadlaste Öö Festivali töötubade läbiviimise eest järgmistele õpilastele:

Kerstin Trei                12.kl

Viktoria Borissov       12.kl

Maria Lee Moorits       7.c kl.

Johanna Lee Eeriksoo 7.b. kl.

Karolin Kahu               7.b. kl.

Reti Roos                    7.b. kl.

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht