K Ä S K K I R I

Kuusalu 12.03.2018 nr 2-9/52


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Koolispordi Liidu vabariiklikul rahvastepalliturniiril saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

1.-3. klassi poisid - hõbemedal
Andreas Vilbaste
Norman Nikkarinen
Andero Parktal
Trevor Ülevaino
Markus Koemets
Hendrik Madisson
Hugo Saul
Kauren Kiik

1.-3. klassi tüdrukud - pronksmedal
Kertu Kivistik
Norah-Ly Kiil
Kätlin Arro
Kadi Arro
Annabel Ekart
Reti Roos
Mariliis Tiits
Keitlyn Volkov

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Aili Kontus
Õppealajuhataja