Kuusalu Keskkoolis toimusid kooliolümpiamängud (KOM) esmakordselt 2010. aastal. Viiekuulise olümpiaharidusperioodi käigus toimusid erinevad konkursid, üritused ja näitused, näiteks maskoti- ja diplomikavandi konkursid, olümpiateemaline viktoriin, näitus olümpiamängude ajaloost, kohtumine olümpiavõitja Erki Noolega jpm. Olümpiaharidusperiood kulmineerus 3.-4. juunil 2010 suure kahepäevalise spordipeoga. Tehtu eest tunnustas Eesti Olümpiaakadeemia meie kooli oma sertifikaadiga. 2010. aasta kooliolümpia tegevustest saab lugeda kooli kodulehel.

4 aastat on möödunud, taas on tulemas taliolümpia-aasta, juurde on tulnud uusi lapsi ja väiksemad lapsed on saanud suuremaks. Ka 2014. aastal toimuvad Kuusalu Keskkooli olümpiamängud, nii olümpiaharidusperiood kui spordipidu. Kordamisele tulevad kindlasti kohustuslikud KOM elemendid, lisaks uued tegemised nagu kooliolümpia meenevõistlus, omaloominguliste mängude/võistluste konkurss, ergutusrühmade tantsuvõistlus, olümpiaküla jne.

Peamisteks eesmärkideks kooliolümpiamängude kavandamisel oleme endale seadnud:
1) Olümpiamängude põhimõtete teadvustamine, olümpiamängude ja Eesti spordi ajaloo tutvustamine läbi erinevate ainevaldkondade ja Eesti olümpialaste edulugude;
2) Ausa mängu reeglite juurutamine nii spordis kui muudes eluvaldkondades;
3) Meeskonnatöö arendamine– et lapsed õpiksid hindama kaaslast kui partnerit, tema saavutusi; et osavõtt on olulisem kui võit ning osatakse ka kaotada. Erinevate konkurssidega pakume võimalust igal lapsel olla edukas mingil alal, kusjuures tema füüsilised eeldused ei mängi olulist rolli.
4) Lapsevanemate, kooli hoolekogu ja kohalike spordiklubide kaasamine kooli üritustesse.
Kooliolümpiamänge rahastab Eesti Olümpiaakadeemia.

Oleme seekord kavandanud päris olümpiamängude eeskujul võistlusi, tegevusi, konkursse erinevatele päevadele pika olümpiaharidusperioodi lõikes, mille kulminatsiooniks on kooliolümpiamängude spordipidu koos ava- ja lõputseremooniaga. Otsustasime seda teha eelmise korra kogemusele tuginedes, sest kooli küllaltki suure õpilaste arvu puhul annab see võimaluse põhjalikumalt ja paremini korraldada spordivõistlusi, samuti annab see õpilastele võimaluse pikema ajaperioodi lõikes esineda omale valitud rollis – seekord Eesti olümpiasportlase fänniklassi esindajana, kasutades valmistatud kostüüme, atribuutikat – ning ühtlasi jälgida võistkonnana pikema aja jooksul erinevatel võistlustel, konkurssidel kogutud punkte ja ühiselt pingutada ja ennast kokku võtta paremate kohtade nimel.

Seekord kajastab Kuusalu kooli olümpiamänge ka Facebooki fännileht https://www.facebook.com/kuusalukooliolympia.

OLÜMPIAHARIDUSPERIOOD

1) Kooliolümpiamängude komitee (KOMK, moodustatakse jaanuaris 2014) kuulutab välja KOM ja olümpiaharidusperioodi ning korraldab loosimise, mille tulemusel iga klass saab endale ühe tuntud Eesti sportlase, olümpiamedalivõitja nime ning nende klass on kuni KOM lõputseremooniani selle sportlase Fänniklass. See tähendab, et olümpiaharidusperioodil koostab iga klass oma sportlase kohta stendi, millest kujuneb näitus parimatest Eesti sportlastest. Edasistel üritustel, konkurssidel on võimalik klassil kasutada selle ajastu, sportlase ja spordialaga seonduvat kostüümide, etteastete, fänniatribuutika kujundamisel.
2) KOMK kuulutab välja kooliolümpiamängude meene konkursi „Koolikaaslaselt koolikaaslasele“. Läbiviijad tööõpetuse õpetajad ja algklasside sektsioon. Parima meene kavand läheb teostusesse, kõik osalejad ja toetajad saavad KOM lõputseremoonial omale mälestuseks meene, mille on oma kätega teinud keegi teine kooliõde- või vend.
3) KOMK kuulutab välja KOM maskoti joonistuskonkursi „Rihuka uued rõivad“. Osavõtt avatud kõigile, s.h töötajatele ja lapsevanematele, auhindadeks sporditarbed.
4) KOMK kuulutab välja Ausa Mängu konkursi. Selgitatakse Ausa mängu põhimõtteid, nii koolis kehalise tundides kui kohalikes lastega tegelevates spordiklubides, konkursi tulemused avaldatakse lõputseremoonial.
5) KOMK kuulutab välja omaloominguliste mängude/teatevõistluste konkursi kõigile klassidele. Parimad mängud lähevad KOM võistlusprogrammi!
6) Toimub olümpiateemaline viktoriin kõikides vanuseastmes. Läbiviija spordikeskuse juhataja ja Kuusalu Matkaselts
7) Toimub ergutusrühmade tantsupäev – 5.-12.klassidele, parimad tantsud tulevad ettekandmisele avatseremoonia kultuuriprogrammis.
8) Kohtumine olümpiamängudel osalenud Eesti sportlastega (plaanis kutsuda Anna ja Allar Levandi). Läbiviija kehalise kasvatuse sektsioon koostöös huvijuhiga, osavõtjad 5.-12.klass.
9) Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides: võõrkeeled, ajalugu, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus. Läbiviijad ainesektsioonid, hõivatud kõik vanuseastmed. Näide: loodusained saavad oma ainetundides tegeleda järgmiste valdkondadega, mis seostuvad sporditegemise ja olümpialiikumisega: lihaskond, toitainete seedimine, toit ja toiduained, ainevahetus, dopingud, lisaained, geograafilised piirkonnad, palli liikumise trajektoor, liikumine ja kiirendus, tuli ja tuletegemise ajalugu, põlemine ja hingamine jne. Lisaks on plaanis 12. klassi loodus-reaalainete õppesuuna õpilastega korraldada minikonverents, teemaks spordiriieteks sobivad materjalid.

SPORDIPIDU toimub 4.-5. juunil 2014.

Avatseremoonia 4. juunil 2014

1) Avatseremoonia toimub staadionil.
2) Avatseremoonia algab klasside sissemarsiga staadionile, õpilased on oma fännikostüümides ja -atribuutikaga.
3) Avatseremoonial toimub kõigi kohustuslike KOM elementide (kõned, lipp, hümn, tuli, vanded, KOM avatuks kuulutamine) läbiviimine.
4) Kutse esinemiseks avatseremoonial saadame ühele Eesti olümpiavõitjale.
5) Toimub eesootavate spordivõistluste lühitutvustus.
6) Järgneb kultuuriprogramm, esinevad parimad ergutusrühmad.
7) KOMK kuulutab avatuks olümpiaküla (telklaager staadioni kõrval asuvas männikus koostöös kooli hoolekogu, Kuusalu Matkaseltsi ja lastevanematega) ja soovib edu võistlustel.
8) Avatseremoonia lõpeb maskoti eestvedamisel ühistantsuga.

Spordivõistlused 4.-5. juunil 2014

1) Spordivõistlused toimuvad vanuseastmete kaupa: 1-4., 5.-8.ja 9.-12.klass.
2) Võistluspaiku on kolm, igas paigas on 1-3 võistlusala, vanuseastmed liiguvad mööda erinevaid võistluspaiku, olles maksimaalselt 1,5 tundi ühes kohas.
3) Kohtunikeks on õpetajad, kes ei ole klassijuhatajad ja vabatahtlikud lapsevanemad.
4) Võistlusalad on meeskondlikud, igal võistlusalal klass valib enda hulgast teatud hulk võistlejaid ning ülejäänud on ergutusgrupi liikmed. Erinevate võistlusaladega on tagatud, et kõik soovijad saavad võistelda.
5) Võistluskavas on omaloominguliste mängude/teatevõistluste konkursi parimad mängud (igal vanuseastmel vähemalt üks!). Lisaks kehalise ainesektsiooni poolt väljavalitud võistlused/mängud, mis täiendavad konkursi alusel tulnud alasid nii, et erinevate vanuseastmete juures oleks ülesannete valik ja raskusaste erinev ning et võistlused oleks üles ehitatud nii osavusele ja meeskonnatööle, kui ka juhuslikkusele ja heale õnnele.
6) Üks turniirisüsteemile üles ehitatud ebaharilik sportmäng saab alguse juba varem, maikuus, kui toimuvad eelvoorud – nii nagu algavad päris olümpiamängudel juba varem näiteks jalgpalli võistlused.
7) Ajakava: 4.juunil pärast avatseremooniat toimuvad teatevõistlused ja mängud, avatseremooniaks on planeeritud 1 tund, võistlusteks 4-5 tundi. 5.juunil, enne lõputseremooniat, toimuvad ebahariliku sportmängu finaalid vanuseastmete kaupa, kokku 6-12 mängu, mida saab jälgida kogu koolipere.

Lõputseremoonia 5. juunil 2014

1) Pärast ebahariliku sportmängu finaalmänge toimub lõputseremoonia, mis algab ühise sissemarsiga staadionile /halva ilmaga võimlasse.
2) Autasustatakse diplomitega, kommikarpidega parimaid klasse ning jagatakse välja kooliolümpiamängude meened. Autasustajateks on KOMK president, KOMK liikmed ja KOM maskott.
3) KOMK esindaja kuulutab välja ausa mängu konkursi võitjad.
4) KOM lõpukõne kooli direktorilt - KOM presidendilt.
5) Olümpiatule kustumine, KOM lipu langetamine.