Üldsätted
1. Korrapidamine kuulub õpetaja ametijuhendiga määratud töökohustuste hulka.
2. Õpetajate korrapidamine toimub õpetajate toas infostendil oleva graafiku alusel.
3. Korrapidaja-õpetaja on oma objektil vahetundides alates kell 7.45 ja vastutab korra eest kuni kell 14.50.
4. Õpetaja liigub vahetunni ajal oma objektil, jälgib õpilaste käitumist, vahetusjalatsite kandmist, tagab korra- ja ohutusnõuete täitmise oma objektil.
5. Korrapidaja-õpetaja suunab õpilasi korrektsele käitumisele: ei luba lärmata, istuda aknalaudadel ega seal kotte hoida, trügida, rüseleda ega muul moel korda rikkuda.
6. Korrapidaja-õpetaja hoiab õpilaste abiga oma objekti puhtana.
7. Korrapidaja-õpetaja jälgib korranõuete täitmist oma objektil asuvates WC-des ja duširuumides.
8. Õppetöö ajal tagavad spordikeskuses korra kehalise kasvatuse õpetajad. Tunni lõppedes viivad õpetajad õpilased pesema ja tagavad korra duširuumides.
9. Esimesel söögivahetunnil peavad sööklas korda kolmanda tunni lõpetanud I-IV klassi õpetajad. Söökla korrapidaja-õpetaja on teise söögivahetunni algusest söökla uksel, suunab õpilased laudadesse, jälgib õpilasi söömise lõpuni ja juhib vajadusel nende tähelepanu viisaka söömise reeglitele. Korrapidaja- õpetaja jälgib ka, et õpilased viiksid ära kõik oma nõud ja et viimane laua äärest lahkuja lükkab pingi laua alla. (Reedel tõstavad viimase söögivahetunni sööjad pingid üles laudade külge.) Probleemi korral pöördub korrapidaja-õpetaja vajadusel söökla personali, klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või majandusjuhataja poole.
10. Vahetunni lõppedes kustutab korrapidaja-õpetaja oma objektil tuled ja veendub, et kõik õpilased on läinud klassidesse. Kui mõni õpetaja ei ole mingil põhjusel oma klassi juurde jõudnud, teatab korrapidaja-õpetaja sellest õppealajuhatajale.
11. Objektil toimunud avariidest ja korrarikkumistest informeerib korrapidaja-õpetaja majandusjuhatajat ja aitab võimalusel selgitada süüdlase.
12. Korrapidamiseks kooliõues koostatakse hooajaliselt eraldi graafik, kuhu on kaasatud kõik korrapidaja-õpetajad.
13. Korrapidaja-õpetaja leiab endale äraoleku ajaks asendaja.

Korrapidamise objektid
• Fuajee ja võimla
• Vana maja I korrus, eestrepp
• Vana maja II korrus, tagatrepp
• Internaat, söökla esine
• Uus osa
• Uus maja I korrus, eestrepp
• Uus maja II korrus, tagatrepp
• Spordikeskus ja duširuumid
• Söökla
• Kooliõu