Tervitame uusi õpetajaid, kes alustasid meie majas 1. septembril.

Helen Valdma (eesti keel ja kirjandus)
Jaanika Lahemaa (inglise keel)
Jane Vahter (loodusõpetus, bioloogia, geograafia)
Kadi Rikma (matemaatika)
Karl Agapuu (eesti keel ja kirjandus)
Leila Haas (matemaatika)
Mihkel Plakk (keemia)
Monika Soosaar (keemia)
Reimo Leedjärv (joonestamine)

Soovime kõikidele palju rõõmu õpetajatööst!

lilled opetajale