Kooliaasta on paar nädalat kestnud ja on tore näha, millise uhkusega meie kooli algklasside õpvestidilased koolivormi elemente kannavad. Õpilased näevad oma erivärvi polodes ja koolivestides välja väga viisakad ning esinduslikud. Koolivorm ei ole vaid pelgalt riietus, vaid täidab suuremaid eesmärke. Koolivormi kandmine kasvatab aja jooksul õpilastes ühtsustunnet ning suurendab „oma kooli“ tunnet. Koolivorm ühendab ning näitab kooli traditsioonide väärtustamist. 

Idee koolivormist sai alguse juba neli aastat tagasi, mil selleaegne koolijuht Vello Sats seda mõtet kooliperele tutvustama hakkas. Esimesed konkreetsemad sammud astuti selles suunas poolteist aastat tagasi, mil hakati valima värvikombinatsioone, otsiti partnereid, viidi läbi küsitlusi jne.

Nüüd oleme jõudnud kooliaastasse, kus koolivorm on meie kooli üks lahutamatu osa algklassides. Möödunud nädalal jälgisid algklasside klassiõpetajad õpilaste koolivormi elementide kandmist ning panid oma tähelepanekud kirja. Võime uhkuse ja rõõmuga öelda, et 96% kõigist 264st õpilasest kannab vähemalt ühte koolivormi elementi. Meie jaoks on see kaunis sõnum sellest, et koolivormi idee on lapsevanemate poolt positiivselt vastu võetud. Aitäh, et väärtustate kooli ühtsustunde loomist!

Täname suure panuse eest arendusjuhti Piia Palge-Lepikut ning kõiki algklasside klassiõpetajaid!

Uuel kooliaastal võib oodata veel suuremat valikut koolivormi elemente!

Viisakat ja esinduslikku kooliaastat!

Kristi Tarik
Koolijuht