Nädal tagasi, 6. aprillil viisime läbi õpilaste küsitluse koduõppe kohta.

Täna avaldame küsitluse tulemused. Vaata tulemusi siin!

Kokku vastas küsitlusele 343 õpilast, neist 129 õpivad 1.-4. klassides ja 214 on V kuni XII klasside õpilased.

Tagasiside esimesed küsimused on I-IV klasside õpilaste vastustega. Alates küsimusest "Kas sul on kindel päevaplaan, mille alusel õpid?" on V –XII klasside õpilaste vastused. Küsimusi saab eristada ka vastuste arvu järgi (129 vs 214).