1. E, 6. mail toimub inglise keele riigieksam. Suuline osa toimub T-K, 7.-8. mail.
2. Seoses riigieksamitega on tunniplaanis võimalikud muudatused. Palun jälgige tunniplaani!
3. Uute õpetajate kandideerimine lõppeb 30. aprillil, pärast seda toimub konkursikomisjon.
4. Psühholoog Mihkel Velström vestles „keeruliste“ poistega N, 18. aprillil. Ta annab tagasiside vestlusest poistega ja vestleb õpetajatega antisotsiaalsuse normaalsuse teemal N, 23. mail kell 15.00-16.00.
5. E-R, 29.04. – 3.05. viibivad Piia Palge-Lepik, Piret Kamber ja Maria Trei projektireisil Portugalis.
Piia Palge-Lepikut asendab Aili Kontus.
6. 5.-7. mail toimub Kaitseväe õppus „Kevadtorm“. Pärast seda (ilmselt 9. mail) tutvustab Kaitsevägi oma tegevust ka meie õpilastele, eeldatavalt 7.-8. klassidele.
7. VIII klasside õpilaste loovtööde juhendajate koosolek toimub T, 30. aprillil peale 3. tundi geograafiaklassis.
8. T, 30. aprillil toimub Tagasi Kooli raames kohtumine insener Tarmo Trei´ga. 4. tund – X klass, 5. tund – XI klass.
9. N, 2. mail toimub 6.-7. tunni ajal aulas IX a ja b klasside õpilastele Maanteeameti koolitus „Georg ja Kaspar“. Koolitaja Märt Treier.
10. Skatepargis viibides tuleb täita skatepargi kasutamise eeskirju.
11. Lugemissaal on tänasest alates kasutamiseks valmis.
12. Järgime Liikuma kutsuva kooli põhimõtteid ja suuname õpilasi vahetunde õues veetma.
13. T, 30. aprillil toimub õpilasesinduse väljasõit.
14. N, 2. mail on I c klass peale 3. tundi teatris.
15. III klassid viibivad õppekäigul järgmiselt:
III a – T, 30. aprillil
III b – N, 2. mail
III c – R, 3. mail
Väljumine kõikidel päevadel peale 3. tundi.
16. Aili Kontus viibib T, 7. mail koolitusel.