1. Tänu õpetajatele Margit Jäetmale, Ingrit Keermale, Marianne Seimanile, Maria Treile, Sergo Treufeldile ja Ilvard Eeriksoole õpilaste hea ettevalmistamise eest 2018. aasta Harjumaa koolidevaheliseks kompleksarvestuseks. Meie kool saavutas kaheksa ala kokkuvõttes II koha.
2. Jälgime tunniplaani: alates järgmisest nädalast on seoses gümnaasiumiosa kursuste ja mõnede põhikooliosa tundide vahetumisega mõningad muudatused.
3. Kooli juhtkonna lisanõupidamised hakkavad toimuma kolmapäeviti 3. ja 4. tunni ajal. Hakkame välja töötama kooli logo kasutamise korda – ühiskoosolek sel teemal toimub K, 23. jaanuaril kaheksanda tunni ajal lugemissaalis.
4. Propageerime jalgsi koolis käimist, oleme ju Liikuma kutsuv kool!
5. Koolis on kaks uut töötajat: algklasside meisterdamise ringi juhendaja Kristina Hääl ja öövalvur Tõnu Eistre.
6. Meenutame: laste kooli toomiseks või koolist viimiseks ei ole lubatud kasutada koolitöötajate parklat männiku ääres.
7. Otsime järgmisest õppeaastast eesti keele ja kirjanduse õpetajat, matemaatikaõpetajat, logopeedi ja väikeklassi õpetajat.
8. Kolgaküla rahvamajas toimub 17. jaanuaril valimisdebatt. Oodatud on ka IX-XII klasside õpilased.
9. Kabinetis „Keskus“ töötavad Piia Palge-Lepik, Piret Kamber ja kell 10-12 Astrid Rõuk.
10. Kooli KiVa-meeskonna nõupidamised toimuvad nüüdsest esmaspäeviti 7. tunni ajal kabinetis „Keskus“.
11. SA Innove viib ajavahemikus 4. veebruar kuni 10. märts IV, VIII ja XI klasside õpilastele läbi rahuloluküsitluse.
12. Projektireisil viibimise ajal asendab Kai Petersoni Silvia Saar (ainetunnid ja XII klassi juhatamine) ja Piia Palge-Lepikut Aili Kontus.
13. Saima Kallionsivu viibib N-R, 17.-18. jaanuaril Londonis. Neljapäeval asendab teda Elle Halliksaar ja reedel Heleri Paiste.