Kuusalu keskkool on neutraalne haridusasutus, kus ei ole lubatud propageerida ühegi erakonna või üksikkandidaadi poliitilist maailmavaadet. Kool tagab õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele turvalise poliitiliselt neutraalse ja reklaamivaba õppekeskkonna.

Valimistega seonduva teabe (sh reklaami) levitamine koolis ja kooli meediakanalites on keelatud, samuti ei jagata koolis valimistega seotud reklaamkingitusi. Kool võib ainetundides käsitleda valimiste protsessiga seonduvat, ent teeb seda neutraalselt ja kooskõlas  riikliku õppekavaga. Koolis ei korraldata ühelgi juhul valimisteemalisi kohtumisi valimiskandidaatidega. Valimisperioodi teabelevi hea tava kehtib kogu kooli territooriumil.

Kooli juhtkond hindab valimistega seotud teabelevi koolis ning vajadusel võtab ühiselt vastu seda puudutavaid otsuseid. Ka erijuhtumid lahendab kooli juhtkond.