K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 3.02.2023 nr 2-9/ 19

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Eesti Koolispordi Liidu korraldatud 3x3 võrkpallivõistlustel saavutatud 6 koha eest võistkonnale koosseisus:

Sandra Narusk, Mariliis Tiits, Gerry- Gerte Lees, Kätlin Arro, Kadi Arro, Norman Nikkarinen, Ricard Soom, Leo Vatunen ja Kermo Veetõusme. 

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu ja avalikustada kooli kodulehel
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik

Koolijuht