K Ä S K K I R I

Kuusalu 13.05.2021 nr 2-9/ 20

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetajate Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile (8.c) kes saavutas vabariiklikul geograafiaolümpiaadil 8. klasside arvestuses I koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik
Koolijuht