Kuusalu 12.03.2019 nr 2-9/ 45

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Tiina Benderi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Nuputa võistlusel saavutatud heade tulemuste eest:
7. klassi võistkonnale koosseisus Tõnis Ustav, Rikhard Vatunen, Ruudi Pirnpuu saavutas III koha.

5.-6. klasside võistkonnale koosseisus Maarja Katherine Link, Kaarel Priilinn, Emma Raidla, Jaagup Vahtras sai V koha.

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht