KUUSALU KESKKOOL

Kuusalu 23.11. 2017 nr 2-9/ 20

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel rahvastepalliturniiril võidetud pronksmedali eest 1.-3. kl. tüdrukute võistkonnale koosseisus:
Keitlyn Volkov
Kertu Kivistik
Kadi Arro
Norah-Ly Kiil
Mariliis Tiits
Annabel Ekart
Reti Roos
Kätlin Arro

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor