K Ä S K K I R I

Kuusalu 9.11. 2017 nr 2-9/ 16


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul:

1. Avaldada kiitust 4. - 5. klassi poiste võistkonnale. koosseisus:

Adrian Aio
Ragnar Lepmaa
Roland Treima
Kent Clark Valge
Kaur Marcus Tamre
Jesse Lauter
Tener Markus

kes võitsid Harjumaa koolidevahelisel rahvastepalliturniiril hõbemedali.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 16.doc [54Kb]
Uploaded Neljapäev, 09 November 2017 by Administraator