K Ä S K K I R I

Kuusalu 30.10. 2017 nr 2-9/11

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Oskar Helde ettepanekul:

1. Avaldada kiitust õpilastele
Allen Larin
Renno Välk
Argo Laanemets
Triina Kivi
Rikhard Juhani Vatunen

kes saavutasid maakondlikul VI klasside õpioskuste olümpiaadil II koha ja said edasi vabariiklikku vooru.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine.doc [53.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 30 Oktoober 2017 by Administraator