KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 6.12.2016 nr 2-9/ 29

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Merja Rummu ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust XIV vabariiklikul koolinoorte mälumängumeistrivõistlusel põhikoolide arvestuses Harjumaa eelvoorus saavutatud 1. koha eest  järgmistele õpilastele:

Katriin Rüütsalu

Tõnis Lahemaa

Ako Randmaa

Oskar Paiste

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-29.doc [50Kb]
Uploaded Teisipäev, 06 Detsember 2016 by Administraator