Kuusalu Keskooli tugikeskus on loodud süsteemse toe ja nõustamise tagamiseks õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Kuusalu koolis töötavad järgmised tugispetsialistid: 

Nimi Amet e-mail Telefon Ruum
Piret Kamber

Tugikeskuse juht

eripedagoog-nõustaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

kool 6024 373

mob 53 304 772

102 
Astrid Rõuk Psühholoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 382
mob 5291386

131

Elle Halliksaar Sotsiaalpedagoog See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 387

 101

Ene Soekov Õpiabi õpetaja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kool 6024 385

132

 

Tugispetsialistide põhiülesanded on:

1. Uurida õpilaste arengutingimusi ja -potentsiaali ning muuta vajadusel tingimused arengule sobivaks.

2. Toetada koostöös õpetajate ja lapsevanematega õpilaste arengut.

3. Teha tõhusat meeskonnatööd, et teadvustada raskuseid ning leida konstruktiivselt positiivseid lahendusi.

Eesmärgiks on pakkuda igale õppijale eduelamust.

Tugikeskuse juhi ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine nii koolis kui kooliväliselt.

Tugikeskuse juht koordineerib koostööd tugispetsialistide, õpilaste juhendatajate ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Eripedagoog uurib ja hindab õpilase erivajadusi, nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul.

Psühholoogi põhitööülesanne on õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine. Psühholoogiline tegevus toimub individuaalse töö, grupinõustamise ja  perenõustamise vormis.  Psühholoog tegeleb õpiraskustega- ning kohanemis-, käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega, nõustab nende vanemaid ja õpetajaid. 

Logopeedi töö põhieesmärk on toetada eelkõige õpilaste kirjaliku ja/või suulise kõne külgede arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine). Kõige suuremal määral tehakse tööd õigekirjaoskuse arendamiseks, kujundades sammhaaval üksikuid osaoskusi, õpetades neid iseseisvalt kasutama ja oma tööd kontrollima.

Logopeedi tööaeg on:
E 8.00 - 15.30
K 8.00 - 15.30
N 8.00 - 15.30
R 8.00 - 14.00

Sotsiaalpedagoog pakub abi ja toetust koolis tekkivate probleemide lahendamisel, jälgib koolikohustuse täitmist, on vahelüliks kohaliku omavalitsuse lastekaitse-, haridusvaldkonna spetsialisti ning sotsiaaltöötajaga suhtlemisel, esindab õpilasi vajadusel väljaspool kooli.

Õpiabi õpetaja nõustab lapsevanemat erivajadusega õpilase arendamisel ning toimetuleku toetamisel. Selgitab välja psüühiliste protsesside arengutaseme ning lähtuvalt vajadusest, aitab jõukohastada õpilase õppimist tunnis või rühmatunnis, vajadusel ka klassis.