Kuusalu Keskkooli ja Rootsi Fagersta Brinellskolan’i koostöö jätkub

Meie Kuusalu Keskkooli ja Rootsis Fagerstas asuvat Brinellskolan’i nime kandvat gümnaasiumi seovad sõprussidemed 2007. aasta aprillist, mil Rootsi õpilased ja kolm õpetajat käisid meil külas. Tegemist ei olnud niisama lustisõiduga, vaid Eestisse tuldi eesmärgiga tutvuda meie noorte eluga ja mitmete ühiskondliku elu teemadega. Koos veedetud aeg möödus kiiresti, sest tegemist oli palju. Lisaks ühiskonverentsile käidi ekskursioonidel, korraldati ühiseid õhtuid.
Järgnes kutse meie õpilastele Fagerstasse, sellele omakorda Fagersta õpilaste uus sõit  Kuusallu ja nii oleme nüüdseks koos tegutsenud üle kolme aasta. Möödunud kevadel külastas Brinellskolan’i delegatsioon meie kooli juba kolmandat korda. Nagu ikka, oli Rootsi noorte sõidu põhieesmärk saada rohkem teada Eestist, meie noortest, meie koolist. Taas toimus ühine konverents, kus peeti ettekandeid ja tutvustati nii Rootsit kui Eestit. Eduka käigu tulemuseks oli taas küllakutse meie õpilastele Fagerstasse. 20.-23. septembrini viibisidki sõpruskoolil külas meie 12. klassi õpilased (valik langes nende kasuks, kes kevadel Rootsi noori vastu võtsid, oma kodudes majutasid ja sellega Kuusalu kooli ja üldse Eestit väga hästi esindasid) ning direktor Vello Sats ja õppealajuhataja Aili Kontus. Meie reis oli küll lühike, aga tegevusrohke. Toimus konverents, kus mõlema riigi noored tutvustasid oma kodumaale enim kuulsust toonud nimesid. Huvitavad olid Rootsi noorte ettekanded kuninglikust perekonnast, majandusest, loodusest, tuntud sportlastest, muusikutest ja teistest suurtegijatest. Samuti õpetati meile kiirkursusena rootsi keelt. Elavat huvi tekitasid võõrustajates meie noorte ettekanded. Rootsi noortele tutvustati Eesti suurkujusid, Eestis toimuvaid suuri vabaõhuüritusi, rahvusparke, saadet „Eesti otsib superstaari“ ja meie rahvuskala räime. Vastuvõtjad olid väga hästi sisustanud kogu meie külaskäigu aja. Meil oli võimalus tutvuda Rootsi koolielu ja tundidega, toimus huvitav väljasõit, kus tutvustati Fagerstat ümbritseva  ajaloolise rauatöötlemispiirkonna tänast päeva. Västerasi ekskursiooni kõrgpunkt oli seikluskeskuse „Arosfortet“ külastus, kus Eesti-Rootsi segavõistkonnad pidid näitama lisaks füüsilisele ja vaimsele võimekusele ka head koostööoskust.  Käiku kuulsasse Elsa Anderssoni kohvikusse kaunistasid maitsev martsipanikook ja kohv. Muidugi jäid kõikidele meelde ka ühiselt veedetud õhtud ning elu-olu Rootsi peredes. Meie sõidu edust ja kasust räägib kindlasti ka see, et kahe kooli kontaktid jätkuvad – aasta pärast ootame taas külla Rootsi noori.
 
Suur osa selles, et meie sõit teoks sai, on meie headel sponsoritel, keda tahame siinkohal tänada: OÜ Balti Spoon, OÜ Monier, OÜ Kiiu Soon, Tektoon-A OÜ, OÜ Hinnu Seafarm, OÜ Emart Auto, AS Remedia ja üks lapsevanem, kes tagasihoidlikkusest soovis jääda anonüümseks. Aitäh!