Head lapsevanemad!
On hea meel teatada, et liitusime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga.
Mis ja miks?
Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Mida programmiga liitumine tähendab?
Liikuma Kutsuva Kooli programmis osaledes hakkame oma koolis liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ning parandama. Oleme juba käivitanud õuevahetunnid, loonud liikumisradasid nii koolimajas sees kui koolihoovil, ent väljakutseid jätkub veel. Selle kevade üks eesmärk on koolitada mängujuhid 6.-8. klasside õpilaste seast, koostada kooli eneseanalüüs (KENA) ja ühiselt järgmise aasta tegevusplaan läbi mõelda. Olete igati oodatud mõtteid jagama ja kaasa lööma! Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli põhitiimi veavad Vello Sats, Piia Palge-Lepik, Maria Trei (õpetajate esindaja), Ilvard Eeriksoo (lapsevanemate esindaja) ning Madelen Monika Soiver (õpilaste esindaja).

Üheks meie selle õppeaasta tegevustest oli aastaringsete õuevahetundide sisseviimine. Nii teadusuuringute kui teiste koolide kogemus näitab, et õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist ka nende õpilaste päevadesse, kes muidu pigem paigal eelistavad olla. Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund ka vaba mängu võimalusi ja aitab seetõttu taastada laste fookust ja keskendumisvõimet, samuti aitab õuevahetund pikast ja nõudlikust koolipäevast lihtsalt taastuda.

Lisainfot leiate Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt www.liikumakutsuvkool.ee.

Alanud õppeaastal käivitus Kuusalu Keskkoolis suisa viis uut rahvusvahelist hariduskoostöö projekti. Esimesed tegevused viidi läbi sügis-talvel, kohe on ees ootamas esimene õpilasreis.

Erasmus+ koolidevahelised projektid kestavad kaks õppeaastat ja viiakse läbi põhikoolis järgmistel teemadel:
1. „Demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik demokraatia“ (lühend: SDDS) – Eesti, Portugal, Kreeka ja Soome.
2. „Sõlmime mõistatuse lahti. Vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine“- Eesti, Portugal ja Prantsusmaa.
3. „Mänguline matemaatika“ – Eesti, Türgi, Suurbritannia, Itaalia, Rumeenia.
4. Gümnaasiumiõpilastele on mõeldud Nordplus Junior 3-aastane koostööprojekt Eesti, Norra ja Fääri saarte vahel ning tegevused toimuvad C.U.L.T.U.R.E (Competence, Understanding, Learning, Tolerance, Unity, Relation, Empathy) egiidi all.
5. Viies käimasolev projekt – Haridustöötajate õpiränne - on mõeldud kooli õpetajatele ning selle raames käivad 11 õpetajat end täiendamas väljaspool Eestit.
Projektitegevustest saab lähemalt lugeda kooli õpirännete blogis https://opimeopirannates.blogspot.com

Kutse Vaimse Tervise projekti reisile
14-17-aastane õpilane! Kui Sulle meeldib suhelda oma eakaaslastega teistest euroopa riikidest, kui Sulle on oluline vaimne tervis, sulle meeldib liikuda ning oled veega sina-sõber, siis oled oodatud kandideerima projektireisile Portugali.
Projektikohtumise teema: „Water - In and Out. Our physical Health“
Aeg ja koht: 28.04-04.05.2019 Montemor-o-Velho, Portugal
Täpsem info ja kandideerimistingimused: vaata faili C2 Portugal.

Kutse Demokraatia (SDDS) projekti reisile
14-16-aastane õpilane! Tule ja arutle koos eakaaslastega Soomest, Kreekast ja Portugalist demokraatia ja ühiskonnaväärtuste üle. Nädala jooksul toimuvad ühised töötoad, külastatakse soome kooli tunde, tutvutakse Vaasa linna vaatamisväärtustega ja tehakse palju muud põnevat. Õpilased elavad peredes.
Projektikohtumise teema: „Keskkond ja majandus“
Aeg ja koht: 05.-11.05.2019 Vaasa, Soome
Täpsem info ja kandideerimistingimused: vaata faili  C2 SDDS.

Sel õppeaastal saab alguse neli uut koostööprojekti ning esimene projektireis viib jaanuari kolmandal nädalal meie kooli 7 õpilast ja 2 õpetajat Kreekasse. Nädala jooksul arutlevad projektipartnerid Kreekast, Portugalist, Soomest ja Eestist demokraatia põhiväärtuste, keskkonna ning jätkusuutlikkuse teemadel. Õpilased elavad peredes. Projektireisile eelnevad ettevalmistavad tegevused koolis.

 

Projekt: Erasmus+ Koolidevaheline koostöö
Projekti nimi inglise keeles: SUSTAINABILITY FOR DEMOCRACY, DEMOCRACY FOR SUSTAINABILITY.
Eesti keeles: „Jätkusuutlik demokraatia, demokraatia jätkusuutlikkus".
Õpilasreisi aeg: 13.-19. jaanuar 2019
Sihtkoht: Veroia, Kreeka
Võõrustav kool: 5 General Lyceum Veroias
Õpilasreisi teema: “Democracy and Environment in Institutions”
Grupi suurus: 7 õpilast ja 2 õpetajat
NB! Projektireisi ettevalmistavad tegevused toimuvad koolis novembrist kuni jaanuarini.

Soovid kandideerida projektireisile?
 Kas oled reisi toimumise ajal 14-16-aastane?
 Kas oled julge suhtlema oma eakaaslastega inglise keeles?
 Kas oled valmis koolisiseste projektitegevuste kokkuvõtteid esitlema projektipartneritele?
 Kas oled nõus elama projektinädalal Kreeka õpilase peres?
 Kas oled valmis majutama partnerkooli õpilast, kui on Kuusalu kooli kord võõrustada?

Kui vastasid „jah“, siis ootame sind projektireisile kandideerima! Palun registreeri end projektide stendil asuval registreerimislehel. Registreerimise tähtaeg – kolmapäev, 10. oktoober 2018.

Osale projekti logo kujundamise konkursil!
Korraldame järgnevatel nädalatel õpitube, kus tutvustame logo ja kujundamise põhialuseid.
Logokujundamise töötoad toimuvad:
Esmaspäev 8. oktoober 8.tund Ruum: 121
Neljapäev 11. oktoober 8. tund Ruum 121
Konkursitöö esitamise tähtaeg – reede, 19. oktoober 2018

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 2017-2018 õ-a keskkonnateadlikkuse programmist Kuusalu Keskkooli õpilaste õppekava toetavaid õppekäike 7700 euro ulatuses. Õppekäikudel osalesid I-IV kooliastme õpilased, kokku 515 õpilast ja 24 klassi. 2017-2018 õ-a läbiviidud õppekäigud ja -programmid olid:

  • Sagadi Looduskool „Uurimuslik päev“ ja „Avastuslik keskkonnapäev“
  • Tallinna Botaanikaaed „Fotosüntees ja hingamine“
  • Eesti Loodusmuuseum „Mikroskoobitund“
  • Tallinna Vesi, Ülemiste veepuhastusjaam
  • Eesti Pandipakendi Käitluskeskus
  • MTÜ Loodusmaa „Saula siniallikad – salasilmad võlumetsas“, „Avastame meeli“ ja „Paunküla maastikukaitseala ning rabad“
  • MTÜ Loodusring „Läki rappa“ ja „Metsapäev Paunkülas“

Rõõm on tõdeda, et ka alanud õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda õppekäikudel selle programmi rahastuse raames, toetussumma 2018-2019 õppeaastaks on 6200 eurot. Osalevad I-III kooliastme õpilased ja kavandatud on 12 erinevat õppekäiku.

2018-2019 õ-a kavandatavad õppekäigud ja –programmid:

MTÜ Eesti Ellujäämisselts „Välipraktikum, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine“
Lääne-Viru Jäätmekeskus
Eesti Pandipakendi Käitluskeskus
Tallinna Loomaaed
Eesti Loodusmuuseum „ Mikroskoobitund“

Lähipiirkonna koostööpartnerid:
MTÜ Loodusring Jägala joal ja Kostivere karstialal
Lahemaa Looduskool „Puud ja nende sõbrad“ ning „Puud ning nende lehed“
Sagadi looduskool „Fotosüntees on elu alus“ ning „Mets kui kooslus“
MTÜ Eru Lahe Rannarahva Seltsi rannikuvaatluse ja mereprogramm
MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Selts „Sööme südame ja mõistusega“

Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduse programmi läbiviimiseks peab kool vajalikuks õpilaste osalemise õppekäikudel. KIK programmidest rahalist toetust saanud projektid on tõestanud oma vajalikkust loodushoiu, keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamisel ja aktiivõppe vahendina tervikuna.
Projektis toimuvad õppekäigud, praktilised tööd tõstavad õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust. Projektis osalevad õpilased õpivad nägema, vaatlema ja väärtustama Eestimaa erinevaid maastikke (metsad, rabad, jõed, joad, pankrannik) ja pärandkultuuri. Õpilased saavad omandatud teadmisi ja oskusi kasutada vahetus looduses, süvenevad hoiakud ja veendumused keskkonnasõbralikuks käitumiseks.

 kik est logo 2

Eesti Olümpiaakadeemia toetab ka sel korral meie kooliolümpiamänge! Meie KOM programmi saad lugeda, klikates lingil http://olympiaharidus.eu/index.php?id=109&page=94&.

Kuusalu Keskkooli kooliolümpiamängud 2018 projekti puhul leidis Eesti Olümpiaakadeemia hindamiskomisjoni poolt positiivsena ära märkimist asjaolu, et oleme oma kooliolümpiamängud pühendanud Eesti 100 sünnipäevale
ning lapsed esindavad erinevaid Eestis elavaid etnilisi rühmi.
Teisipäeval, 23. jaanuaril kell 8.00 toimub vanas võimlas kogu koolipere kogunemine, kus kuulutatakse välja Kuusalu III kooliolümpiamängude toimumine 11. juunil 2018 ja olümpiaharidusperiood avatuks.

Kuusalu Keskkooli Kooliolümpiamängude projektijuht on Kadri Idavain.