Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimus 2018-2019 õppeaastal kokku 29 õppeprogrammi. KIK rahastas projekti 6277 euroga. Oleme valinud igal õppeaastal just need õppeprogrammid, mis toetavad kõige paremini õppe- ja kasvatustöö eesmärke. Õppeprogrammid valitakse välja koostöös klassijuhatajatega. Võimaluse piires katsume alati arvestada piirkonna lähedust ning väärtustame koostööd kohalike ettevõtjate-koolitajaga.
Meie selle õppeaasta koostööpartnerid olid Lahemaa Looduskool, MTÜ Loodusring, Lahemaa Keskkonnahariduse selts, Eru lahe rannarahva selts. Lisaks neile viidi õppeprogramme läbi Eesti Pandipakendi Käitluskeskuses, Sagadi Looduskoolis, Tallinna Loomaaias, Eesti Loodusmuuseumis ning Lääne-Viru Jäätmekeskuses Ussimäel. Üks vahva klassi sai looduses hakkamasaamise nippe katsetada koostöös MTÜ Eesti Ellujäämisseltsiga.
Aitäh toreda koostöö eest keskkonnahariduse läbiviimisel!
Meil on hea meel teatada, et ka järgmisel õppeaastal (2019-2020) saavad klassid käia loodushariduslikel õppekäikudel KIK toel. Kuusalu Keskkooli taotlus rahastati täies mahus ja kogusummas 8400 eurot. Jätkame koostööd mitmete seniste koostööpartneritega. Tänu klassijuhatajate aktiivsele osalusele oleme uueks õppeaastaks leidnud klassidele ka uusi põnevaid õppeprogramme loodusega sinasõbraks saamisel.

Pildil Lahemaa Keskkonnahariduse Selts viis kooli õuel läbi Püstkoja programmi "Sööme südame ja mõistusega". Programmist said osa 5.-6. klassid aprillikuus.

 

Erasmus+ koolidevahelise hariduskoostööprojekti "Sõlmime mõistatuse lahti - vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine" raames toimuval esimesel õpilasreisil 28.04.2019 - 04.05.2019 Portugali osaleb 8 õpilast.
Kohtumise teema on "Water - in and out. Our physical Health".
Külastatakse projekti partnerkooli Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, kooli veebileht www.aemontemor.pt. Majutamine toimub peredes.
Õpilasi saadavad Maria Trei, Piret Kamber ja Piia Palge-Lepik.

Head lapsevanemad!
On hea meel teatada, et liitusime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga.
Mis ja miks?
Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Mida programmiga liitumine tähendab?
Liikuma Kutsuva Kooli programmis osaledes hakkame oma koolis liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ning parandama. Oleme juba käivitanud õuevahetunnid, loonud liikumisradasid nii koolimajas sees kui koolihoovil, ent väljakutseid jätkub veel. Selle kevade üks eesmärk on koolitada mängujuhid 6.-8. klasside õpilaste seast, koostada kooli eneseanalüüs (KENA) ja ühiselt järgmise aasta tegevusplaan läbi mõelda. Olete igati oodatud mõtteid jagama ja kaasa lööma! Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli põhitiimi veavad Vello Sats, Piia Palge-Lepik, Maria Trei (õpetajate esindaja), Ilvard Eeriksoo (lapsevanemate esindaja) ning Madelen Monika Soiver (õpilaste esindaja).

Üheks meie selle õppeaasta tegevustest oli aastaringsete õuevahetundide sisseviimine. Nii teadusuuringute kui teiste koolide kogemus näitab, et õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist ka nende õpilaste päevadesse, kes muidu pigem paigal eelistavad olla. Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund ka vaba mängu võimalusi ja aitab seetõttu taastada laste fookust ja keskendumisvõimet, samuti aitab õuevahetund pikast ja nõudlikust koolipäevast lihtsalt taastuda.

Lisainfot leiate Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt www.liikumakutsuvkool.ee.

Alanud õppeaastal käivitus Kuusalu Keskkoolis suisa viis uut rahvusvahelist hariduskoostöö projekti. Esimesed tegevused viidi läbi sügis-talvel, kohe on ees ootamas esimene õpilasreis.

Erasmus+ koolidevahelised projektid kestavad kaks õppeaastat ja viiakse läbi põhikoolis järgmistel teemadel:
1. „Demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik demokraatia“ (lühend: SDDS) – Eesti, Portugal, Kreeka ja Soome.
2. „Sõlmime mõistatuse lahti. Vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine“- Eesti, Portugal ja Prantsusmaa.
3. „Mänguline matemaatika“ – Eesti, Türgi, Suurbritannia, Itaalia, Rumeenia.
4. Gümnaasiumiõpilastele on mõeldud Nordplus Junior 3-aastane koostööprojekt Eesti, Norra ja Fääri saarte vahel ning tegevused toimuvad C.U.L.T.U.R.E (Competence, Understanding, Learning, Tolerance, Unity, Relation, Empathy) egiidi all.
5. Viies käimasolev projekt – Haridustöötajate õpiränne - on mõeldud kooli õpetajatele ning selle raames käivad 11 õpetajat end täiendamas väljaspool Eestit.
Projektitegevustest saab lähemalt lugeda kooli õpirännete blogis https://opimeopirannates.blogspot.com

Kutse Vaimse Tervise projekti reisile
14-17-aastane õpilane! Kui Sulle meeldib suhelda oma eakaaslastega teistest euroopa riikidest, kui Sulle on oluline vaimne tervis, sulle meeldib liikuda ning oled veega sina-sõber, siis oled oodatud kandideerima projektireisile Portugali.
Projektikohtumise teema: „Water - In and Out. Our physical Health“
Aeg ja koht: 28.04-04.05.2019 Montemor-o-Velho, Portugal
Täpsem info ja kandideerimistingimused: vaata faili C2 Portugal.

Kutse Demokraatia (SDDS) projekti reisile
14-16-aastane õpilane! Tule ja arutle koos eakaaslastega Soomest, Kreekast ja Portugalist demokraatia ja ühiskonnaväärtuste üle. Nädala jooksul toimuvad ühised töötoad, külastatakse soome kooli tunde, tutvutakse Vaasa linna vaatamisväärtustega ja tehakse palju muud põnevat. Õpilased elavad peredes.
Projektikohtumise teema: „Keskkond ja majandus“
Aeg ja koht: 05.-11.05.2019 Vaasa, Soome
Täpsem info ja kandideerimistingimused: vaata faili  C2 SDDS.

Sel õppeaastal saab alguse neli uut koostööprojekti ning esimene projektireis viib jaanuari kolmandal nädalal meie kooli 7 õpilast ja 2 õpetajat Kreekasse. Nädala jooksul arutlevad projektipartnerid Kreekast, Portugalist, Soomest ja Eestist demokraatia põhiväärtuste, keskkonna ning jätkusuutlikkuse teemadel. Õpilased elavad peredes. Projektireisile eelnevad ettevalmistavad tegevused koolis.

 

Projekt: Erasmus+ Koolidevaheline koostöö
Projekti nimi inglise keeles: SUSTAINABILITY FOR DEMOCRACY, DEMOCRACY FOR SUSTAINABILITY.
Eesti keeles: „Jätkusuutlik demokraatia, demokraatia jätkusuutlikkus".
Õpilasreisi aeg: 13.-19. jaanuar 2019
Sihtkoht: Veroia, Kreeka
Võõrustav kool: 5 General Lyceum Veroias
Õpilasreisi teema: “Democracy and Environment in Institutions”
Grupi suurus: 7 õpilast ja 2 õpetajat
NB! Projektireisi ettevalmistavad tegevused toimuvad koolis novembrist kuni jaanuarini.

Soovid kandideerida projektireisile?
 Kas oled reisi toimumise ajal 14-16-aastane?
 Kas oled julge suhtlema oma eakaaslastega inglise keeles?
 Kas oled valmis koolisiseste projektitegevuste kokkuvõtteid esitlema projektipartneritele?
 Kas oled nõus elama projektinädalal Kreeka õpilase peres?
 Kas oled valmis majutama partnerkooli õpilast, kui on Kuusalu kooli kord võõrustada?

Kui vastasid „jah“, siis ootame sind projektireisile kandideerima! Palun registreeri end projektide stendil asuval registreerimislehel. Registreerimise tähtaeg – kolmapäev, 10. oktoober 2018.

Osale projekti logo kujundamise konkursil!
Korraldame järgnevatel nädalatel õpitube, kus tutvustame logo ja kujundamise põhialuseid.
Logokujundamise töötoad toimuvad:
Esmaspäev 8. oktoober 8.tund Ruum: 121
Neljapäev 11. oktoober 8. tund Ruum 121
Konkursitöö esitamise tähtaeg – reede, 19. oktoober 2018