Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

Riiklike eksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

Põhikooli lõpueksamid

1. Eesti keel (kirjalik) 2. juuni 2023
2. Matemaatika (kirjalik) 7. juuni 2023
3. Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 12. juuni 2023
4. Valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) 12.–13. juuni 2023

Gümnaasiumi riigieksamid

1. Eesti keel 24. aprill 2023
2. Inglise keel 2. mai 2023 (suuline osa 2.-5. mai 2023)
3. Matemaatika 17. mai 2023
4. Koolieksam 8. juuni 2023.

10. klassi üleminekueksam

VIII klassi loovtööde kaitsmine

XI klassi uurimistööde kaitsmine